ตัวอย่างต่อขยายบ้านให้กว้างขึ้น

สภาพเดิมก่อนก่อสร้างต่อเติม
งานเข็มเจาะ
งานโครงสร้างส่วนต่อเติม
ขึ้นโครงสร้างบ้าน2ชั้นจนถึงงานเก็บรายละเอียด